Kefka DK4 bronzového pletiva K4 mazané

Kefka pre spojky a brzdy mazané olejovou hmlou alebo sprchou.
Obrázek
Obrázek
Obrázek (1)
Obrázek (2)
Kód0026163
Kefka pre spojky a brzdy mazané olejovou hmlou alebo sprchou. K4 a DK4 Kefky sú dodávané pre spojky a brzdy suché alebo mazané olejovou hmlou alebo sprchou. Zberací krúžky spojok sú najčastejšie oceľové, zušľachťovanej a brúsené. V prípade tropického prevedení u spojok suchých sú zberací krúžky bronzovej. V objednávke je nutné uviesť druh prostredia - suché alebo mazané. Pre spojky a brzdy mazané sa používa kefiek s veľkým merným tlakom 1 MPa z bronzového pletiva, typu K 4 vložených v držiaku z umelej hmoty. Veľký merný tlak je potrebné pre roztlačený olejového filmu na krúžku. Ak je spojka alebo brzda suchá, používa sa pre prívod prúdu uhlíkového kefky s malým merným tlakom, zasadeného do držiaka z umelej hmoty.
PopisNa stiahnutie